Produktutveckling

Total konvertering från tryckpapper till förpackningspapper har varit ett hett tema senare år. Vanligare är dock kvalitetsutveckling eller produktvård på befintliga maskiner. Nya kvaliteter medför oftast förändringar i ytvikt, malning eller fiberslag. Det här påverkar produktionskapaciteten med tillkommande nya begränsningar. Liksom för konceptstudie, bör arbetet därför påbörjas med en övergripande flaskhalsanalys. Utgångspunkten är t.ex. en idé vid bruket till produktförändring i viss riktning, och hur kan då olika processenheter bäst utnyttjas. Arbetet utförs också i nära samarbete med kunden.


Figur 1. Övergripande flaskhalsanalys kan vara en bra start, även vid produktutveckling

Inloppslåda:

Ett scenario med större utspädning för starkare säckpapper kan utföras som följer:
 • Fastställande samband brottarbete-lådkoncentration på aktuell maskin.
 • Fastställ vilken lådkoncentration som krävs framöver?
 • Visa med flaskhalsanalys vad pappersmaskinen klarar idag.
 • Hur mycket minskar produktionen utan ombyggnad?
 • Visa vilka ombyggnader som minst krävs för att kunna bibehålla produktionsnivå, inkluderande avvattning i virapartiet.
 • Jämför framtida processdata med aktuella designdata för låda, sil, blandarpump, silo och rör.
 • Förslag till åtgärder i flera alternativ.

Det här är givetvis ett starkt förenklat fall, men ändå rätt typiskt. Och oavsett typ av produktutveckling, stöter man på olika begränsningar i PM. Det finns tyvärr exempel, där ny inloppslåda levererats, som varit helt anpassad för tillkommande kvaliteter men där befintliga kvaliteter blivit lidande.


Formning:

För samma tema som ovan kan följande arbetsgång vara möjlig:
 • Finns möjligheter att förbättra formation med insatser tidigt i virapartiet utan ökad utspädning i lådan.
 • Om högre utspädning i lådan krävs, vad klarar virapartiet? Mycket information kan hämtas från servicemätningar men kompletterande testkörningar kan bi aktuell.
 • Krav på utökad avvattningskapacitet.
 • Anbudsförfrågan.

Virapartiet liksom korta cirkulationen kan bli starkt begränsandedelar i ett scenario med ökat inloppslådeflöde.


Pressning

Vanlig arbetsgång inom pressning:
 • Grovt överslag om önskande egenskaper kan nås genom förändrad presstrategi.
 • Jämför med referensanläggningar.
 • Testkörningar om nödvändigt.
 • Möjligheter med befintligt maskineri eller ombyggnad.


Figur 2. Styrkeegenskaperna kan starkt påverkas av presskoncept och presstrategi. Densitetsgradienten kan också påverkas

Om man går från vals- till skopressning och utnyttjar hela linjelasten., blir styrkeökningen 5-10 %, beroende på densitetsökning. Utnyttjas skopressen med låga linjelaste, fås åtminstone en bulkförbättring vid given torrhalt, för t.ex. förbättrad böjstyvhet i kartong eller högre porositet för säckpapper.